Реклама

Намерете ни във Facebook

Условия за ползване

Общи условия за ползване на интернет сайта relaxbulgaria.com

Сайтът relaxbulgaria.com представлява средство за извършване на колективна реклама с цел популяризиране на туристическите дестинации в Р България из чужбина. В него са публикувани данни, изображения и контактна информация за различни видове обекти свързани с туризма. С посещаването и ползването на сайта вие се съгласявате с общите условия. Ако по някаква причина не сте съгласни с част от тях, моля затворете и не използвайте сайта.

Съдържание на сайта
Съдържанието (текст и мултимедийни елементи) на сайта  е със защитени авторски права. Въпросните текст и мултимедийни елементи се явяват изключителна собственост съответно на relaxbulgaria.com  и/или на техните автори и носители на права. Носителите на права на интелектуална собственост се отказват от посочване на тяхното име или на всяко друго указване върху елементите, които те предоставят за настоящия сайт. Позволено е използването на този сайт, запазване на части от него на личен компютър и разпечатване на съдържанието му за лични, нетърговски цели.

Информацията на relaxbulgaria.com е въведена след посещение на наш служител в обекта, а фотографското съдържание е направено от нас или е проверено от нас с цел да отразява точно състоянието на обектите. Въпреки това relaxbulgaria.com не носи отговорност за настъпили изменения. relaxbulgaria.com не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането или ограничаването на услуги, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнота на данни, материали или информация станали достъпни чрез сайта. relaxbulgaria.com не предоставя възможност за извършване на резервации и не носи отговорност за провалени такива. Препоръчва се на потребителите да осъществят непосредствен контакт по телефон или и-мейл със собствениците (отговорните лица) на обектите и по този начин да извършат резервационна дейност.

Права и задължения на relaxbulgaria.com
При предоставяне на некоректна информация (цени, условия и др.) от страна на собственика на рекламирания обект, relaxbulgaria.com си запазва правото да прекрати участието, без да обезщети собственика с платена от него сума за реклама.

relaxbulgaria.com няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителите, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни.

relaxbulgaria.com има право, но не и задължение да изтрива страници, данни и ресурси, разположени на сървъра на relaxbulgaria.com, които са некоректни или неактуални (като цени, снимки и текстове) или са  в нарушение на настоящите Условия, добрите нрави или интернет етиката.

relaxbulgaria.com не е посредник при взаимоотношенията между Собственик на туристически обекти или Туристическа агенция и Ползвателите и няма задължения по отношение на кореспонденцията и отношенията между тях. relaxbulgaria.com не притежава лицензи за туроператор и/или туристическа агенция.

relaxbulgaria.com има право да изпраща имейли до своите потребители под всякаква форма с цел предоставяне на информация относно регистрацията им или реклама на услуги.  

relaxbulgaria.com има право да променя информацията, написана в описанието на туристическите обекти в случаите, когато тя не отговаря на общите условия на сайта.

Неразпространение на личните данни
relaxbulgaria.com по никакъв начин не продава или предоставя вашите лични данни на трети лица, освен на компетентните органи с цел предотвратяване на измама или при извършване на криминални разследвания, в съответствие със законите на Р. България. В същото време relaxbulgaria.com не носи отговорност за извършени злоупотреби от трети лица добили вашата контактна информация от сайта.

Събиране на анонимна, статистическа информация
С цел повишаване качеството на предоставяната услуга, relaxbulgaria.com събира анонимна, статистическа информация. Тази информация по никакъв начин не разкрива Вашата самоличност. Събираната статистическа информация се отнася до домейн или IP адрес на сайта, от който сте дошли, вида на браузъра, който използвате, датата и часа на посещението, операционната система, страниците от нашия сайт, които посещавате, времето прекарано на нашия сайт и др. Тази информация ни позволява по-точно да отговорим на Вашите изисквания и да Ви предоставим по-удобна и лесна за използване услуга.