Реклама

Реклама

Експерти от 6 черноморски държави обменят опит по проект "Туристически пътеки в Черноморския регион"

В продължение на 2 години 6 държави от Черноморския басейн споделят опит и разработват концепции за промотиране на туристическите си възможности, посредством традициите и обичаите, които притежават.
В Бургас в продължение на два дни си дадоха среща производители на традиционни продукти от страните по Черноморското крайбрежие. 23 и 24 септември бяха посветени на споделянето – с какво привличат гостите си страните по черноморието, как се прави и как се показва то. Това се случи чрез уъркшопа „Традиционните продукти в Черноморски басейн. Производство, представяне, дегустация”, в който се включиха представители на Армения, Украйна, Молдова, Турция, Грузия и България.
Чрез атрактивни презентации бяха представени традиционните занаяти в Бургаския край, преливането на древността в съвремието чрез съхранение на обичаи и предмети от бита на предците ни. От своя страна гостите от черноморските държави разказаха с какво привличат туристи в страните си и същевременно научиха какви чудотворства прави пчелният мед, как са се запазили и до днес начините на обработка на вълна, как по прекрасен начин вълната се съчетава с коприна, какви са културните събития, които превръщат Бургас във фестивален град...
Подобни събития бяха проведени и в останалите държави. Експерти на партниращите си организации обменят опит и идеи на конференции по различни теми свързани с туризма, включително и намаляването на миграцията на младежи от малките населени места към големите градове. Срещите се използват и за подготовка на информационни гидове, разработване на интернет форум и туристически уеб сайт, в който посетелите да правят онлайн покупки и резервации.
Събитията са част от проекта "Туристически пътеки в Черноморския регион" (BSB-TOUR) -2.1.2.75810.354 MIS 2627 по СОП за сътрудничество Черноморски басейн“ 2007-2013
Повече за проекта може да разберете на официалната му Фейсбук страница: https://www.facebook.com/BSBTOUR.BG?fref=ts
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на СОП „Черноморски басейн 2007-2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския инструмент за добросъседство и партньорство и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.В продължение на 2 години 6 държави от Черноморския басейн споделят опит и разработват концепции за промотиране на туристическите си възможности, посредством традициите и обичаите, които притежават.
В Бургас в продължение на два дни си дадоха среща производители на традиционни продукти от страните по Черноморското крайбрежие. 23 и 24 септември бяха посветени на споделянето – с какво привличат гостите си страните по черноморието, как се прави и как се показва то. Това се случи чрез уъркшопа „Традиционните продукти в Черноморски басейн. Производство, представяне, дегустация”, в който се включиха представители на Армения, Украйна, Молдова, Турция, Грузия и България.
Чрез атрактивни презентации бяха представени традиционните занаяти в Бургаския край, преливането на древността в съвремието чрез съхранение на обичаи и предмети от бита на предците ни. От своя страна гостите от черноморските държави разказаха с какво привличат туристи в страните си и същевременно научиха какви чудотворства прави пчелният мед, как са се запазили и до днес начините на обработка на вълна, как по прекрасен начин вълната се съчетава с коприна, какви са културните събития, които превръщат Бургас във фестивален град...
Подобни събития бяха проведени и в останалите държави. Експерти на партниращите си организации обменят опит и идеи на конференции по различни теми свързани с туризма, включително и намаляването на миграцията на младежи от малките населени места към големите градове. Срещите се използват и за подготовка на информационни гидове, разработване на интернет форум и туристически уеб сайт, в който посетелите да правят онлайн покупки и резервации.
Събитията са част от проекта "Туристически пътеки в Черноморския регион" (BSB-TOUR) -2.1.2.75810.354 MIS 2627 по СОП за сътрудничество Черноморски басейн“ 2007-2013
Повече за проекта може да разберете на официалната му Фейсбук страница: https://www.facebook.com/BSBTOUR.BG?fref=ts
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на СОП „Черноморски басейн 2007-2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския инструмент за добросъседство и партньорство и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразяваофициалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.