Реклама

Намерете ни във Facebook

Порой

Порой е село в Югоизточна България. То се намира в община Поморие, Област Бургас.

В подножието на Стара планина на около 2км от с. Порой все още има развалини от параклис и околностите на античното селище все още представляват голям интерес за жалост само на иманярите, но не и на хората занимаващи се с история.

В началото на XIX век в селото са минавали руски войски, участващи в руско-турска война, при оттеглянето на руската войска голяма част от жителите на селото са се изселили, страхувайки се от отмъщението на поробителите. От това време с. Копаран се цитира в официалните руски военни документи По пътя към родното село те спират в сегашното с. Крумово, Варненска област, за да си починат. Когато решили да тръгнат, турците им поискали пари за престоя и тъй като те нямали необходимите средства останали в селото.Голяма част от тях остават завинаги в тези земи, тъй като руският цар им раздава земя, която те с присъщото си трудолюбие и опит отработват успешно. Но една част от тях, които не са могли да се преборят с носталгията по родния край се завръщат обратно. В тях се казва, че селото има 116 къщи, мъжете били – 82 българи и 20 турци. , коне – 36 глави, овце – 600, рогат добитък – 135 глави. Явно това са жителите на селото, които са останали след изселването, а изселниците са се установили в Бесарабия около реката Малък Киргиж. Порой е антично тракийско селище. То е известно в официалните римски документи от началото на новата ера. За първи път името на селото е споменато в така наречените пътеводители. Те представлявали рисувани карти с обозначения на разстоянията и имената на станциите.

http://bg.wikipedia.org