Видин

Времето в Видин

°

Реклама

  • Видин
  • Видин
  • Видин
  • Видин
  • Видин
  • Видин
  • Видин
  • Видин
  • Видин
  • Видин

За Видин

Област Видин е разположена в северозападната част на Дунавската равнина. Цялата й територия се заема от Видинската низина, която се простира между завоя на р. Дунав при гр. Видин и отстъпващите далеч на югозапад планински хълмове. Областта включва обширни площи… Виж ощеОбекти в Видин